Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019
Tập đọc

Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi:
- Cô tiên cho hạt đào và nói gì?
- Vì sao hai anh em đã trở nên giàu có mà không
thấy vui sướng ?

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019
Tập đọc

Cây xoài của ông em

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019
Tập đọc

Cây xoài của ông em
a) Đọc câu
b) Đọc đoạn
Đoạn 1: Ông em trồng… bày lên bàn thờ ông.
Đoạn 2: Xoài thanh ca… quả lại to.
Đoạn 3: Đoạn còn lại.

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019
Tập đọc

Cây xoài của ông em
Luyện đọc:
- Mùa xoài nào, mẹ em cũng chọn những quả chín vàng
và to nhất bày lên bàn thờ ông.
- Ăn quả xoài cát chín trảy từ cây của ông em trồng,
kèm với xôi nếp hương thì đối với em không thứ quà
gì ngon bằng.

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019
Tập đọc

Cây xoài của ông em

sai lúc lỉu

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019
Tập đọc

Cây xoài của ông em

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019
Tập đọc

Cây xoài của ông em
Tìm hiểu bài:
Câu hỏi 1: Tìm những hình ảnh đẹp của cây xoài cát.
Câu hỏi 2: Quả xoài cát chín có mùi, vị, màu sắc như
thế nào?

Xoài thanh ca

Xoài cát

Xoài tượng

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019
Tập đọc

Cây xoài của ông em
Câu hỏi 3: Tại sao mẹ lại chọn những quả xoài ngon
nhất bày lên bàn thờ ông?
Câu hỏi 4: Tại sao bạn nhỏ cho rằng quả xoài cát nhà
mình là thứ quà ngon nhất ?

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019
Tập đọc

Cây xoài của ông em
Tìm hiểu bài:
Nội dung :
Tả cây xoài ông trồng và tình cảm thương nhớ ông
của hai mẹ con bạn nhỏ.


Xemtailieu.com không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên.