Kể chuyện

Đề bài: Kể lại một câu chuyện mà em đã được
nghe hoặc được đọc về một người có tài.

Gợi ý:
1. Nhớ lại những bài em đã học về tài năng của con
người :
- Các nhà khoa học có tài: Ác-si-mét, Lê Quý Đôn,
Trương Vĩnh Ký, Ê-đi-xơn, Lương Định Của, Đặng Văn
Ngữ,…
2. Tìm thêm những truyện tương tự trong sách báo.
3. Kể chuyện :
- Giới thiệu câu chuyện : tên truyện, kể về ai, kể về tài
năng gì đặc biệt.
- Kể diễn biến câu chuyện, chú ý nhấn mạnh những
tình tiết nói lên tài năng, trí tuệ của nhân vật đăng được
kể đến.
- Kết thúc câu chuyện: Đánh giá chung về nhân vật và
bày tỏ cảm xúc.

Dàn ý:
- Giới thiệu tên câu chuyện, nhân vật.
- Mở đầu câu chuyện (chuyện xảy ra khi nào, ở đâu)
- Diễn biến câu chuyện
- Kết thúc câu chuyện
- Trao đổi về nội dung, ý nghĩa của câu chuyện.

Kể theo
nhóm
Thi
kểkể 2
Thi

Tiêu chuẩn đánh giá:
- Nội dung câu chuyện (có hay, có mới không)
- Cách kể (giọng điệu, cử chỉ)
- Khả năng hiểu câu chuyện của người kể

- Về nhà kể lại câu chuyện cho
người thân nghe.
- Chuẩn bị trước bài: “Kể chuyện được
chứng kiến hoặc tham gia”


Xemtailieu.com không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên.