TẬP LÀM VĂN
LỚP 4

Tập làm văn:

Luyện tập giới thiệu địa phương
Bài 1: Đọc lại bài “ Kéo co” và cho biết bài giới
thiệu trò chơi của những địa phương nào. Thuật lại
các trò chơi đã được giới thiệu?

Tập làm văn:

Luyện tập giới thiệu địa phương
Làm MC giỏi
Luật chơi:
Mỗi đội cử ra một đại diện để giới thiệu về trò chơi
kéo co ở“Làng Hữu Trấp, Quế Võ, Bắc Ninh” hoặc
“Làng Tích Sơn, Yên Vĩnh, Vĩnh Phúc”. Thời gian
giới thiệu 1-2 phút, đội nào dành được tiếng vỗ tay
là đội thắng cuộc”.

Tập làm văn:

Luyện tập giới thiệu địa phương

Luật chơi:
Có 8 con số tương ứng 8 bức tranh có nội dung là:
trò chơi hay lễ hội. Mỗi đội chọn một con số ngẫu
nhiên, khi bức tranh mở ra mỗi đội thảo luận 5-7
giây và đoán.

1

2

3

4

5

6

7

8

Trò chơi thả chim bồ câu

Trò chơi đu bay

Lễ hội cồng chiêng

Lễ hội hát quan họ

Trò chơi ném còn

Lễ hội bơi trải

7

Trò chơi Thả diều

9

Trò chơi Bịt mắt bắt dê

Tập làm văn:

Luyện tập giới thiệu địa phương
Bài 2: Hãy giới thiệu một trò chơi hoặc một lễ hội ở
quê em.
Dàn ý:
+ Mở đầu: - Giới thiệu tên quê em, tên trò chơi,
lễ hội, em muốn giới thiệu cho các bạn biết.
+ Nội dung:
- Hình thức trò chơi, hay lễ hội.
- Thời gian tổ chức: Những việc tổ chức lễ hội
hoặc trò chơi. Sự tham gia của mọi người.
+ Kết thúc:
- Lễ hội trò chơi đã để lại ấn tượng gì?
- Mời các bạn có dịp về thăm quê hương mình.


Xemtailieu.com không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên.